Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Obračun zarade, neoporezivi iznosi, radni odnosi u teoriji I praksi

Kod novih poslodavaca, budućih uspešnih privrednika, kraj meseca može da donese neki vid panike i stresa.
Obračun zarade, neoporezivi iznosi, radni odnosi u teoriji I praksi
3 Mart 2023
0 pregleda

Verovatno se pitate zbog čega? Odgovor je veoma jednostavan. To je vreme kada svodimo bilans, obračunavamo zaradu, brinemo o porezu i trudimo se da ne napravimo grešku u početnim koracima našeg poslovanja. Ovaj vid panike uobičajen je kod svih novih poslodavaca. Pitanja koja im se nameću su sledeća:

1. Da li je zarađeni kapital dovoljan da pokrije troškove zarada?
2. Da li će ostati nešto od kapitala za nesmetano funkcionisanje firme tokom narednog meseca?
3. Koji je najbolji način da obračunam zarade?
4. Koji su to neoperezivi iznosi koji će mi pomoći da uštedim?
5. Ukoliko želim da uposlim nove kandidate, koji je najpovoljniji tip zasnivanja radnog odnosa?

Pretpostavljamo da već pogađate da će vam najbolje odgovore na ova pitanja dati stučni tim knjigovodstvene agencije. Potrebno je da u svoj novi posao krenete sa što manje stresa, čuvajući energiju za potpunu realizaciju vašeg poslovnog plana. Nekoliko korisnih saveta može se naći i u ovom članku.


Obračun zarada

Zarade zaposlenih su poslovna tajna većine poslodavaca. Tačnost u obračunu i stručno savetovanje su sve važniji jer je ovo najosetljivije pitanje za zaposlene. Kao poslodavac sigurno znate da je Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2023. godine, prema kojoj će minimalac u narednoj godini biti veći za 14,3%.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i u skladu sa Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. godine, navodimo nove parametre za obračun zarade od 01. januara 2023. godine:

- neoporeziv iznos zarade 21.712 dinara mesečno;
- stopa doprinosa za PIO 24% (na teret poslodavca 10%, na teret zaposlenog 14%);
- najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 35.025 dinara;
- najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 500.360 dinara;
- minimalna cena rada 230 dinara (neto) po radnom času.
- Novi parametri se primenjuju na sve zarade koje se isplaćuju u 2023. godini, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši.


Neoporezivi iznosi

Dobra vest za poslodavce je da se sa povećanjem minimalne zarade  povećao i neoporezivi deo zarada sa 19.300 na 21.712 dinara. Takođe, smanjenjen je doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje na teret poslodavca za jedan odsto.

 

Šta sve spada u neoporezive iznose od februara 2023?

- Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 21.712 dinara
(ovaj iznos se ne menja u odnosu na postojeći jer je promenjen od 1. januara 2023. godine)
- Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) – 5.017 dinara
- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 3.012 dinara
- Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) – 8.782 dinara
- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili  člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) – 50.173 dinara
- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) – 12.544 dinara
- Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 25.085 dinara
- Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) – 87.799 dinara
- Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) – do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) – 7.529 dinara
- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) – 87.799 dinara
- Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) – 38.458 dinara
- Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 12.544 dinara
- Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) – 6.735 dinara
- Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) – 16.666 dinara
- Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) – 128.198 dinara
- Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 128.198 dinara
- Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) – 16.666 dinara

 

 

Radni odnosi

U Republici Srbiji Zakonom o radu uređen je opšti režim radnih odnosa prema kome lica mogu zasnivati sa poslodavcem:

- radni odnos ili mogu biti angažovana
- van radnog odnosa.

Radni odnos se može zasnovati na neodređeno ili određeno vreme. Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, dok poslodavac može utvrditi i kraće radno vreme, ali ne kraće od 36 sati nedeljno.
Ukoliko ne želite probleme sa nadležnim institucijama, unajmite usluge knjigovođe za ispunjavanje svih potrebnih propisa i pravilnog obračuna zarada