Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Šta treba da znate ukoliko otvarate svoju firmu?

Ukoliko ste umorni od toga da radite za druge i smatrate da vaši potencijali nisu dovoljno iskorišćeni, možda je pravo vreme da započnete sopstveni posao.
Šta treba da znate ukoliko otvarate svoju firmu?
3 Mart 2023
4 pregleda

Mnogo je razoga za ovakvu odluku, a neki od ključnih su: nezadovoljstvo trenutnim poslovnim okruženjem, mogućnost veće zarade i verovatno najbitniji stvaranje radnog okruženje po sopstvenoj meri. Najbolje je krenuti od nekoliko ključnih pitanja koje ćete postaviti sebi:


1. Šta me čini srećnim/om na poslu?
2. Koji posao volim do te mere da bih ga radio/la bespatno?
3. Za koje poslovne ideje i savete mi se ljudi najviše obraćaju?
4. Koja je ideje koja je konkuretna?


Knjigovodstvo – zašto mi je neophodno?

Pored dobre ideje, potrebno je naći stručne savetnike koji će nas uputiti u neophodne zakone za početak sopstvenog biznisa. Pogodili ste – neophodan vam je knjigovođa. Svaka ozbiljnija knjigovodstvena agencija najpre će vam skrenuti pažnju na sledeće stvari:

1. na koji način da popunite neophodnu dokumentciju
2. kako da se prijavite u APR
3. kako da kreirate Osnivački akt
4. kako da pripremite dokumentaciju za Poresku upravu
5. kako da izradite pečat i elektronski sertifikat


Vođenje knjiga

Jedan od najbitnijih preduslova za uspešan posao je biranje adekvatne knjigovodstene agencije. Postoje nekoliko ključnih kriterijuma kojima se morate voditi:

1. Postoje agencije sa jednim zaposlenim i agencije sa kompletnim računovodsvenim centrom koje pored knjiženja nude niz dodatnih usluga. Zato, na početku treba razmotriti da obim posla kojim planirate da se bavite zahteva jednostavne ili složene knjigovodstvene zadatke. Od broja zaposlenih i klijenata koji su saradnici agencije, zavisi i fleksibilnost samog knjigovođenje prema vama. Stoga, uzmite u obzir da li agencija ima kapaciteta da vam da odgovor na svaku vašu nedoumicu u bilo kom trenutku. Veliki sistemi obično ulivaju više poverenja, ali sa druge strane neminovno je da se upitamo da li će pored takvog obima posla imati dovoljno vremena za nas.
2. Drugo važno pitanje nameće Zakon o računovodstvu i on nameće da se vođenje knjiga može poveriti samo privrednom društvu (preduzeću) ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga. To znači da za vođenje poslovnih knjiga ne možete angažovati fizičko lice posredstvom ugovora o delu.
3. Naš poreski sistem je veoma složen i moramo izabrati knjigovođu koji će nas na vreme upozoravati na sve naše obaveze
4. Blizina knjigovodstvene agencije je takođe prednost. Manje vremena ćete trošiti da dostavite sve neophodne dokumente. Lokalni knjigovođa uglavnom će vas upozoriti na prakse lokalne Poreske uprave, jer iako su zakon i propisi isti, njegova tumačenja variraju od referenata na lokalu. Upozoravanje na lokalne takse će vam najbolje reći knjigovođa koji radi u istoj opštini kao i vaša firma.
5. Uvek birajte agenciju koja cenu određuje na osnovu obima poslovne dokumentacije i obračuna izveštaja, a ne na osnovu prihoda vaše firme.


Otvaranje paušal firme

Paušalci nemaju obavezu vođenja bilo kakvih poslovnih knjiga, se knjige KPO (knjiga paušalno oporezovanog obaveznika). U tu knjigu se samo upisuje svaki račun izdat kupcima. Od dokumentacije obavezni ste da izdate fisklani račun za svu prodatu robu ili uslugu i da taj račun upišete u KPO. Iz tog razloga ne morate angažovati profesionalnog knjigovođu. Ukoliko niste angažovali knjigovođu, dobro je da nabavite dobar poslovni softver koji će ubrzati vaš posao i mogućnost pravljenja greške svesti na minimum. Novouvedenu obavezu izdavanja elektronske fakture svim poslovnim subjektima ovaj softver će uveliko olakšati. Poreska uprava je obezbedila kalkulator za obračunavanje visine procenjenog paušala za odabranu šifru delatnosti. Budući paušalci tako mogu da steknu uvid u visinu procenjenog mesečnog zaduženja u sledeće tri godine. Ako nije bilo većih promena u poslovanju, paušalno utvrđene obaveze bi trebalo da ostanu iste i sledeće godine. RUJP ima pravo da digne paušal za sledeću godinu maksimalno 10%. Međutim, praksa pokazuje da se svake naredne godine paušalna obaveza ipak uvećava. Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite dobar poslovni softver, onda bi angažovanje knjigovodstvene agencije ipak bila topla preporuka.


Preduzetništvo ili doo

Zakon o privrednim društvima prepoznaje dve osnovne pravne forme na osnovu koje možete pokrenuti svoj posao. Možete postati preduzetnik ili društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO). Na osnovu ove odluke, možete izabrati tri opcije.

To su:
1) Možete postati preduzetnik bez isplate lične zarade. Tada ćete plaćati porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose na neto prihod.
2) Možete postati preduzetnik sa isplatom lične zarade. Tada ćete plaćati porez na zarade i doprinos na iznos koji isplaćujete kao ličnu zaradu, dok ćete na ostatak neto prihoda plaćati samo porez na prihode od samostalne deletnosti
3) Možete zasnivati preduzeće (DOO) gde ćete plaćati porez na zarade ili ostale prihode i doprinose na iznos koji isplaćujete kao zaradu ili naknadu direktora ili za dopunski rad. Na ostatak dobiti plaćate porez na dobit. Ukoliko želite da isplatite ostvarenu dobit, onda plaćate i porez na dividendu.

Vaš porez i doprinos kod ovog tipa poslovanja utvrđuje na osnovu iznosa koji je uzet kao osnovica. Od modela oporezivanja zavisi koliki su porezi i doprinosi, kao i kolika je osnovice. To ukljućuje sledeće stope poreza i doprinosa:

1) Poreza na prihod od samostalne delatnosti: 10%. Plaćaju preduzetnici na oporezivu dobit.
2) Porez na dobit preduzeća: 15%.
3) Porez na dividendu: 15%. Plaća se prilikom isplate dobiti iz preduzeća, koja je umanjena za prethodno plaćen porez na dobit.
4) Poreza na zarade: 10%. Osnovica je umanjena za neoporezivi iznos.
5) Porez na ostale prihode: 20%. Osnovica se umanjuje za 20%, pa je efektivna stopa poreza 16% (20% × 80%). Plaća se na naknade direktora ili za dopunski rad izvan radnog odnosa. Za 20% se umanjuje i osnovica za obračun doprinosa.
6) Doprinos za PIO: 14% iz zarade + 11,5% na zaradu, 25,5% na druge oblike ličnog dohotka.
7) Doprinos za zdravstveno osiguranje: po 5,15% iz zarade i na zaradu, 10,3% na druge oblike ličnog dohotka.
8) Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti: 0,75%, plaća se isključivo iz zarade.

Na putu ostvarenja vaših snova o idealnom poslu sami možete stići donekle. Međutim, podrška stručnog knjigovodstva može vam pomoći da do sna stignete mnogo brže. Konsultacija sa poslovnim saradnicima koji su već na putu na kom vi želite da budete je više nego korisna. Ukratko rečeno, najbolje je da imate nekog od poverenja na koga možete da se oslonite kada nešto krene neplanirano. Srećno!