Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Državne Agencije

Državne institucije


Agencija Za Mala i Srednja Preduzeća Jagodina

Agencija Za Mala i Srednja Preduzeća Jagodina

Osnivač Agencije za mala i srednja preduzeća i registrovana poljoprivredna domaćinstva je Skupština grada Jagodina.

http://www.agencija.autentik.net/

Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) osnovana je 2004. godine Zakonom o Agenciji za privredne registre.

https://www.apr.gov.rs/

Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine - Ministarstvo zaštite životne sredine.

http://www.sepa.gov.rs/